چاپ کردن این صفحه

کابل کنترل زره دار با هادی مسی و عایق (N2XRY( XLPE

کاربرد:
این نوع کابل با دارا بودن لایه XLPE از تلفات دی الکتریک کمتری برخوردار است و کنترل مدارهای فرمان از راه دور و یا مدار های تله متری در ایستگاه های تقویت یا تقلیل فشار گاز،پست های فشار قوی و نیروگاه ها درمکان هایی به کار می رودکه امکان صدمات مکانیکی وجود دارد.مزایای استقامت حرارتی و فیزیکی بالاتر ازدیگر ویژگی های این نوع کابل می باشد.

ساختمان کابل: Cu/XLPE/Bd /SWA/PVC
1- هادی : مس
2- عایق : XLPE
3- پوشش میانی : PVC
4- زره : سیم فولادی گالوانیزه
5- روکش : PVC

مشخصات فنی:
• ولتاژ نامی : 600/1000V
• محدوده دمایی : 30- تا 90+ درجه سلسیوس
• دمای اتصال کوتاه : 250 درجه سلسیوس
• حداقل شعاع خمش : 12 برابر قطر کابل

استانداردها:
• IEC 60502-1
• ISIRI3569-1

مشخصات خاص درصورت نیاز:
1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود وبدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش

 

سطح مقطع
(mm2)
قطر تقریبی نهایی 
(mm)
وزن تقریبی 
(kg/km)
سایز قرقره 
(mm)
طول کابل روی قرقره
(m)
5×1.5  RM 15.4 457 1000 1000
6×1.5  RM 16.3 505 1000 1000
7×1.5  RM 16.3 502 1000 1000
8×1.5  RM 18 622 1100 1000
9×1.5  RM 18.9 702 1100 1000
10×1.5  RM 19.9 776 1100 1000
12×1.5  RM 20.4 817 1100 1000
14×1.5  RM 21.2 881 1100 1000
16×1.5  RM 22 947 1100 1000
19×1.5  RM 22.9 1033 1200 1000
24×1.5  RM 26.6 1442 1400 1000
30×1.5  RM 27.8 1600 1400 1000
40×1.5  RM 30.7 1926 1600 1000
50×1.5  RM 34.1 2303 1800 1000
60×1.5  RM 36.6 2795 1800 1000
5×2.5  RM 16.6 551 1000 1000
6×2.5  RM 18.3 710 1100 1000
7×2.5  RM 18.3 710 1100 1000
8×2.5  RM 19.5 755 1100 1000
9×2.5  RM 20.6 853 1100 1000
10×2.5  RM 21.7 946 1100 1000
12×2.5  RM 22.3 1015 1200 1000
14×2.5  RM 23.2 1099 1200 1000
16×2.5  RM 24.8 1333 1400 1000
19×2.5  RM 25.9 1464 1400 1000
24×2.5  RM 29.3 1816 1600 1000
30×2.5  RM 30.9 2049 1600 1000
40×2.5  RM 34.2 2504 1800 1000
50×2.5  RM 39.3 3329 2000 1000
60×2.5  RM 41.3 3684 200 1000